SEO Arkitekt

Vilkår og betingelser

Velkommen til SEO Arkitekt!

I det følgende vil Seo Arkitekt blive omtalt som enten “Seo Arkitekt”, “Seoarkitekt.dk” eller “virksomheden”.

Vores kunder bør oprigtigt overholde følgende vilkår og betingelser.

1. Salgsbetingelser

1.1 731110 Reklamebureauer gælder for alle aftaler angående levering af markedsføring og design af hjemmesider fra Seo Arkitekt, Cvr nr.: 42678848.

2. Aftalegrundlag

2.1 Alle online marketingtjenester leveres i form af en aftale med en tidsperiode beskrevet i tilbuddet. Aftalen afsluttes automatisk efter fuldført arbejde, med mindre andet aftales.

2.2 Alt fysisk og digital markedsføring leveres efter kundens godkendelse af aftalen, med aftalte pris i tilbuddet. Skal der her efter, fra kundens side, laves rettelser i services, da gives nyt tilbud på rettelser.

3. Serviceydelser

3.1 Kunden skal give Seo Arkitekt adgang til oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at levere serviceydelsen.

3.2 SEO Arkitekt giver ikke 100% sikkerhed for resultater på søgemaskiner og kan heller ikke kvantificere salg eller øget trafik som følge af en SEO -kampagne.

3.3 Klienten må hverken udveksle eller anmode om links eller anvende nogen spam -metode, som sandsynligvis vil påvirke en SEO -kampagne negativt.

3.4 SEO Arkitekt praktiserer udelukkende etiske SEO -politikker og har al ret til at ophæve enhver garanti, hvis vi støder på, at kunden har anvendt uetisk praksis, uden SEO Arkitekts samtykke, som f.eks. brug af skjulte links, FFA-link-sider, link-link farms, cloaking teknikker, omdirigering af sider, indsendelse af webside til søgemapper, søgemaskiner og andre websteder, brug af automatiserede websteder og gensidige linkprogrammer.

3.5 Seo Arkitek leverer altid hjemmesider og Webshops i responsive designs, og med nemt CMS System.

3.6 Seo Arkitekt er ikke ansvarlig for, nedbrud på kundens server, hjemmeside, eller andre forhold der gør at virksomheden ikke kan levere den aftalte ordre.

3.7 Ved aftalens indgåelse giver kunden Seo Arkitekt fuldmagt til at foretageændringer på kundens hjemmeside og adgang til den administrative del af webstedet for at analysere indholdet og strukturen, i det omfang det er nødvendigt for at levere serviceydelsen, i henhold til aftalen.

3.8 Hvis der mangler webstedsindhold på en klients websted, skal klienten tilbyde den nødvendige tekst, billeder, videoer, filer, logo, favicon osv. i elektronisk format for at oprette rigere og yderligere websider. Indhold KAN IKKE hentes fra andre websteder. SEO Arkitekt kontrollerer ikke, om det leverede indhold er hentet fra andre kilder. SEO Arkitekt er ikke ansvarlig for korrekturlæsning af indholdet eller for at kontrollere forkerte oplysninger. Dette er kundens eneansvar. SEO Arkitekt kan også tilbyde webstedsindhold til sine kunder mod en ekstra omkostning.

BEMÆRK: Tekstindhold skal leveres som et Microsoft Word (eller lignende) dokument, hvor siderne repræsenterer indholdet på de relevante sider på dit websted.Disse sider skal have de samme titler som de aftalte websidesider.Kontakt os, hvis du har brug for afklaring herom.

3.9 Kunden giver SEO Arkitekt et e -mail -id, der er nødvendigt for at hjælpe kunders linkbuilding -kampagne.

3.10 Alt materiale udviklet til kunden, ejes af kunden også efter samarbejdets ophør.

3.11 Seo Arkitekt foretager ikke ændringer, der er tiltænkt som værende skadelige eller misvisende.

4. Pris og betaling

4.1 Alle de priser, der er nævnt på vores websted, er eksklusive moms.

4.2 I samarbejdsaftaleperioden sender Seo Arkitekt månedligt en faktura. Fakturering sker via e-mail, hvor der fremsendes en faktura (PDF) gennem Dinero.

4.3 Alle Seo Arkitekts SEO services betales forud og disse kan under ingen omstændigheder refunderes.

4.4 Projekter som hjemmesider er engangsbeløb og faktureres, når projektet er færdig.

4.5 Kunden skal betale alle fakturaer for levering af hjemmesider med betalingsbetingelse 8 dage netto. Ved forfalden faktura tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK..

4.6 Seo Arkitekt garanterer ikke mod hacking eller nedbrud af hjemmeside / webshop. Hvis kunden bliver hacket eller der opstår andre fejl, vil Seo Arkitekt være behjælpelig med at få udbedret udfordringerne mod betaling.

4.7 Såfremt gæld ikke indbetales senest 10 dage fra tredje rykker dato, så overgives sagen til retslig inkasso, hvorved der påløber yderligere omkostninger.

5. Tilbud og ordrebekræftelser

5.1 Seo Arkitekts tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Seo Arkitekt i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for virksomheden, medmindre virksomheden meddeler kunden andet.

5.2 Kunden kan sende ordrer på ydelser til Seo Arkitekt skriftligt eller bestille mundtligt. Begge ordretyper er bindende.

5.3 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden virksomhedens skriftlige accept via mail.

6. Levering

6.1 Seo Arkitekt leverer serviceydelser løbende i den, i ordrebekræftelsen, angivne periode.

7. Opsigelse og fortrydelse

7.1 Når der er afgivet en skriftlig accept på ordrebekræftelse, kan ordren normalt ikke fortrydes.

7.2 Vil man alligevel have stoppet en Service, da skal man meddele dette skriftligt via mail, og denne stopper ikke før der er kommet en accept via mail fra Seo Arkitekt.

7.3 Ved en fortrudt køb/-Service, da betaler man Seo Arkitekt den pris, som det eksakte stykke arbejde, der er lavet indtil dette punkt, dog minimum 50% af den aftale pris i tilbud.

8. Forbehold

8.1 Der tages forbehold for ændringer uden varsel – såsom trykfejl, pris- og kursændringer, samt ændringer i produktets specifikationer.

8.2 Seo Arkitekt tager forbehold for ændringer i ydelser, i forhold til at kunne følge søgemaskinerne Google, Yahoo og Bing’s retningslinjer. Såfremt noget ekskluderes fra pakkerne, da erstattes det med noget tilsvarende.

8.3 Når man accepterer et samarbejde med SEO Arkitekt giver man lov til at SEO Arkitekt må tilføje følgende tekst og link i bunden af kundens hjemmesiden: Designet af: SEO Arkitekt – webdesign og seo. Hvis der bruges en grafik, vil den blive designet til at passe ind i det overordnede webstedsdesign. Kunden accepterer også, at det websted, der er udviklet til Kunden, kan præsenteres i Seo Arkitekts portefølje.

8.4 Der tages forbehold for, at artikler, links mm. som er lavet på domæner – kan forsvinde, hvis domænets administrator lukker domænet ned, eller på anden måde ændrer eller sletter links eller/og artikler, som er lavet af Seo Arkitekt. Kunden må også selv tage backup af eventuelle artikler, som er lavet til kunden.

9. Gældende lov og regler

9.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

9.2 Tvist. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.